Ohita navigaatio

Valtuustokuulumisia kevät 2022

Valtuustokuulumisia kevät 2022

Valtuustovaaleissa Varsinais-Suomesta yleissivistävien (YSI valitut 7+2 / kaikki 93) opettajien edus-tajiksi valittiin Jaana Kuusisto (Nousiaisten seudun py), Anne Porkka (Laitilan py), Anssi Reini (Turun py), Marita Savonmäki (Peimarin py), Jussi Tanhuanpää (Liedon py), Linda Tammelin (Turun py) ja Sameli Valkama (Turun py). FSL eli ruotsinkieliset opettajat valitsivat Annika Norrgårdin (Paraisten py) ja Petra Örnin (Turun py). Vanhoina konkareina valtuustossa jatkavat Marita, Sameli, Annika ja Petra, muille kevätvaltuusto oli kokemuksena ensimmäinen. Uutena valituksi tuli myös ammatillisista (OAO 1/28) opettajista Markku Seppälä (Turun py). Varhaiskasvatuksen opettajista (VOL 0/23) tai yliopiston opetusalan liitosta (YLL 0/3) ei tällä kerralla saatu Varsinais-Suomesta omia edustajia.

Ehdokkaita vuoden 2022 vaaleissa oli 335, joista 150 valittiin OAJ:n valtuustoon kaudelle 2022-2026. Äänestysprosentti oli valtakunnallisesti 41,1%, valtuutettujen keski-ikä 48 vuotta, uusia valtuutettuja 86 kappaletta, naisia 96 ja miehiä 54. Iso joukko ja kattava edustus niin alueellisesti kuin eri opettajaryhmistä.

Valtuustolle järjestettiin neuvottelupäivät huhtikuun lopussa. Tavoitteena oli kouluttaa, perehdyttää ja tutustuttaa valtuutettuja toisiinsa. Valtuuston suuri koko takaa, että uusia nimiä opittavaksi riittää vielä useammaksi kerraksi. Neuvottelupäivillä saimme tutustua OAJ:n puheenjohtajaehdokkaisiin sekä toimiston työntekijöihin. Meille avattiin OAJ:n rakennetta ja toimintaa, käytiin läpi käytänteitä sekä ajankohtaisia asioita. Pyrittiin siis monin tavoin helpottamaan uuden valtuuston toiminnan käynnistymistä. Ainakin uuden valtuutetun näkökulmasta neuvottelupäivät olivat todella tärkeät!

 

Kevätvaltuusto 9.-11.5.2022

Valtuuston kevätkokous oli ainutlaatuinen monella tavalla. Opettajat kymmenellä paikkakunnalla olivat lakossa ja tiedossa oli, että järjestön puheenjohtaja tulee vaihtumaan. Olli Luukkainen oli ilmoittanut jo hyvissä ajoin, että vuonna 2010 alkanut puheenjohtajakausi OAJ:ssä päättyy tähän kevääseen. Saimme ehdolle kuusi erilaista ehdokasta, joilla jokaisella olisi varmasti ollut annettavaa järjestömme tulevaisuudelle. Loppujen lopuksi valinta oli selvä, Katarina Murto tuli valituksi nelivuotiskaudelle heti ensimmäisellä kierroksella saatuaan yli puolet äänistä. Uudella puheenjohtajalla on vahva valtuuston tuki takanaan, eli hyvillä mielin lähdemme yhdessä tekemään entistäkin parempaa, vahvempaa ja avoimempaa järjestöä meille kaikille.

Kokouksen aikana valitsimme myös valtuuston puheenjohtajiston sekä hallituksen jäsenet (20) seu-raavaksi kahdeksi vuodeksi. Varsinais-Suomesta hallituksessa jatkaa ammatillisista Tuija Mäntsälä (Turun py). Anne Porkka valittiin hallituksen varajäseneksi. Henkilövalinnat toimikuntien ja työryh-mien osalta tehdään myöhemmin.

Kolmipäiväiselle valtuuston kokoukselle on vain yksi esityslista. Kokouksen kuluessa myös meille uusille valtuutetuille selvisi, että asioita käsiteltiin, mutta moni kohta jätettiin auki odottamaan myöhemmin tapahtuvaa päätöksentekoa. Esityslistalla olleiden asioiden lisäksi ohjelmassa oli valtiovallan tervehdys, ryhmäkokouksia, ajankohtaiskatsauksia, koulutusta ja toki myös iltaohjelmaa. Päivät olivat todella pitkiä ja työntäyteisiä.

Esityslistan kohdassa ”Ajankohtaiset edunvalvonta- ja järjestöasiat” valtuutetut pitävät eniten pu-heenvuoroja ja tekevät ponsiesityksiä tärkeiksi kokemistaan asioista. Tällä kerralla meillä ei ollut omaa alueyhdistyspuheenvuoroa. Anne teki ponnen liittyen pienten yhdistysten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaan. Jussin ponnet käsittelivät hallituksen jäsenten valintaa valtuutet-tujen joukosta, mentorointia ja työn keventämistä työuran loppupuolella. Kaikki esitetyt ponnet pää-tyvät valiokuntakäsittelyyn, jossa ne voidaan hyväksyä, muuttaa tai hylätä. Jokainen valtuutettu pääsee yhteen valiokuntaan tekemään tätä ponsien työstämistä. Valiokunnista hyväksytyt ponnet siirtyvät edelleen hallituksen käsittelyyn. Tämän kierroksen jälkeen ponnet päätyvät vielä koko valtuuston hyväksyttäviksi kolmantena kokouspäivänä.

Ponsien oikean muotoilun oppiminen ja niille laajan tuen saaminen tulee tekemään valtuustotyös-kentelystä jatkossakin mielenkiintoista ja haastavaa. Turun paikallisyhdistyksen valtuustoaloite liittyen kokouskäytäntöjen uudistamiseen ja kehittämiseen sai hallitukselta vastauksen, jossa asiaa pidettiin tärkeänä. Toivotaan, että kokouskäytäntöihin saadaan parannuksia valtuustokauden aikana ja samalla toiminnasta tulee avoimempaa ja jäsenten vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät.

Asiakohdista eniten keskustelua herätti ”Valtakunnallisten yhdistysten tukimaksun hyväksyminen kaudelle 2023”. Hallituksen esitys oli 11,5%, valtakunnalliset yhdistykset ehdottivat 12,5%, aikaisemmin prosentiksi on päätetty 10,5%. Hallituksen esityksessä haluttiin kompensoida edelleen siirtymäkauden tukimaksuja ja antaa valtakunnallisille yhdistyksille aikaa sopeuttaa toimintaansa uuteen rahoituspohjaan. Asiasta kuultiin monenlaisia perusteluja, saattoivat tunteetkin vähän kuumentua eriävien näkökulmien puolustamisessa. Lopulta asiasta päädyttiin pitämään suljettu lippuäänestys, jonka tuloksena hallituksen esitys 11,5% tuli kokouksen päätökseksi. Valtakunnalliset yhdistykset jättivät kukin asiasta pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Suljettu lippuäänestys muissa kuin henkilövaaleissa ei ehkä parhaiten toteuttanut OAJ:n ydinarvona olevaa avoimuutta. Tällä ratkaisulla todennäköisesti haluttiin taata jokaiselle valtuutetulle aito mahdollisuus äänestää haluamallaan tavalla. Keskustelu aiheesta jatkunee ja asiaan palataan kunnolla taas vuoden päästä, kun tukimaksun prosentti taas jatkoa varten päätetään.

Seuraavan kerran OAJ:n valtuusto kokoontuu marraskuussa. Näitä varsinaisia kokouksia on kaksi kertaa vuodessa. Tämän lisäksi valtuustotyöskentelyyn kuuluu seminaareja ja toimikuntia sekä alu-eellista vaikuttamista. Valtuuston syyskokouksessa hyväksyttäväksi tulee toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024 ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle. Myös strategiaprosessi käynnistyy syksyllä. Lisäksi luvassa on todennäköisesti iso kasa ponsia, joiden avulla OAJ:n toimintaa halutaan ohjata ja kehittää. Jos sinulla on mielessä tärkeäksi kokemasi aihe, kannattaa olla yhteydessä meihin valtuutettuihin.

Rankkaa, mutta erittäin opettavaista oli päästä kokemaan OAJ:n valtuuston ilmapiiriä. Kolmen päivän maratonkokous oli mielenkiintoinen kokemus. Uusia verkostoja, erilaisia näkemyksiä opettajan ammattiin, kohtaamisia… OAJ edustaa erittäin laajaa joukkoa opetusalaa eri suunnista katsovia opettajia ja lähijohtajia. Näkemys oman alan muutoksista on aika erilainen pääkaupunkiseudulta tai pohjoisimmasta Suomesta katsottuna, ammatillisen opettajan silmälasein tai varhaiskasvatuksesta käsin. Meillä täällä Varsinais-Suomessa on jokaisella oma näkemyksemme siitä, mihin suuntaan yh-teistä järjestöä tulee kehittää. Sitä työtä teemme valtuutettuina, mahdollisimman hyvin.

Yleissivistävien opettajien valtuutetut Varsinais-Suomessa:

Jaana Kuusisto, Annika Norrgård, Anne Porkka, Anssi Reini, Marita Savonmäki, Linda Tammelin, Jussi Tanhuanpää, Sameli Valkama ja Petra Örn

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.