Ohita navigaatio

Toiminta

OAJ Varsinais-Suomi

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen  kokoaa OAJ:n jäsenet yhteiseksi alueelliseksi vaikuttajaksi, joka edistää opettajien ja muiden opetusalan asiantuntijoiden asemaa, arvostusta ja tehokasta alueellista edunvalvontaa. Alueyhdistys edustaa varhaiskasvatuksen opettajia VOL, yleissivistävien opettajia YSI, ammatillisia OAO ja yliopistossa työskenteleviä YLL jäseniä. Lisäksi alueen FSL:n jäsenet ovat osa toimintaamme.

OAJ Varsinais-Suomen jäseniä ovat maakunnan 23 paikallisyhdistystä, joihin kuuluu yhteensä noin 7200 opettajaa.

Alueyhdistyksen vuosikokous käyttää alueyhdistyksen korkeinta päätösvaltaa. Jäsenyhdistykset voivat nimetä vuosikokoukseen yhden edustajan jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden.

Hallitus johtaa alueyhdistyksen toimintaa ja huolehtii vuosikokouksen ja OAJ:n päätösten toimeenpanosta alueella. Hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 16 varsinaista jäsentä, joille jokaiselle on nimetty henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen kokouksiin osallistuu myös alueasiamies, joka toimii puheenjohtajan työparina. Alueen OAJ:n valtuutetut ovat oikeutettuja osallistumaan hallituksen kokouksiin. Hallituksen kokoukset valmistelee työvaliokunta, johon kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, alueasiamies ja toimikuntien puheenjohtajat.

Toimikunnat ovat keskeisessä roolissa yhdistyksen asioiden valmistelussa ja edunvalvonnassa.

Toimikuntia on kolme ja ne muodostetaan siten, että niiden jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti oman toimialueensa opettajaryhmiä. Alueyhdistyksen toiminta ei saa aiheuttaa eturistiriitaa jäsenryhmien edun vastaisesti esim. lausuntoja ja kannanottoja laadittaessa.

Koulutuspoliittinen toimikunta 

 • vaikuttaa sidosryhmiin 
 • avustaa paikallisyhdistyksiä erityistilanteissa   
 • valmistelee koulutuspoliittiset asiat alueyhdistykselle 
 • valmistelee alueelliset lausunnot 
 • viestii alueellisista koulutuspoliittisista asioista  

Koulutus- ja virkistystoimikunta 

 • valmistelee ja toteuttaa alueellisia koulutuksia ja tapahtumia 
 • valmistelee koulutusta ja tapahtumia koskevat asiat alueyhdistykselle 
 • toteuttaa valmistuvien opettajien Info-tilaisuudet 
 • viestii koulutusasioista 

Järjestötoimikunta 

 • edistää jäsenryhmien välistä yhteistyötä   
 • avustaa paikallisyhdistyksiä erityistilanteissa   
 • valmistelee järjestöasiat alueyhdistykselle 
 • valmistelee ja toteuttaa jäsenryhmien, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen verkostotyötä  
 • viestii järjestöasioista 

Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan jäsentemme elämään. Eduskunnassa puolestaan päätetään esimerkiksi siitä, kuinka paljon koulutukseen satsataan rahaa. Me pidämme säännöllisesti yhteyttä alueemme kansanedustajiin ja tuomme heille esiin jäsentemme tekemän työn merkitystä. Lisäksi tuemme jäsenyhdistyksiämme kunnan koulutuspolitiikkaan vaikuttamisessa. Linkki oaj.fi:n Politiikassa-osioon.

 

Sopimusedunvalvonta

Alueyhdistys koordinoi, kokoaa ja kouluttaa alueen edunvalvontatoimijoita, sekä tukee heidän toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksiaan paikallisessa edunvalvontatyössä. Vaikutamme opetus- ja kasvatusalan resurssien vahvistamiseen alueella esimerkiksi päättäjiä tavaten ja kannanotoin. Paikallisen edunvalvonnan tärkeänä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että opettajien työ- ja palkkausoloja kehitetään ostovoiman takaamiseksi.

Koulutuspoliittista vaikuttamista toteutetaan Varsinais-Suomen erityispiirteet huomioiden, esimerkiksi alueellisessa vaikuttamistyössä ja keskustelussa näkyy vahvasti koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen. Linkki oaj.fi:n työelämäoppaaseen.

 

Koulutukset

Alueyhdistyksen perustehtävänä on tukea jäsenyhdistyksiä edunvalvontatoiminnassa. Järjestämme jäsenyhdistyksillemme koulutuksia, mutta myös erillisiä opettajajäsenille kohdennettuja edunvalvonnallisia koulutuksia. Koulutusten kohderyhmiä ovat esimerkiksi yhdistysten tiedottajat, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet, esimiehet sekä eri opettajaryhmät. Linkki alueyhdistyksen koulutuksiin ja muihin ajankohtaisiin uutisiin.

 

Tapahtumat

Järjestämme ja tuemme jäsenyhdistystemme tapahtumia, joilla vaikutamme alueen koulutuksen järjestäjien resursseihin. Tapaamme mm. kansanedustajia sekä jäsenyhdistystemme puheenjohtajia säännöllisesti. Jäsenille suunnatut tapahtumat kohdistuvat työssäjaksamiseen, hyvinvointiin sekä edunvalvonnallisen tiedon jakamiseen sekä alueen koulutuksellisten tarpeiden selvittämiseen. Linkki alueyhdistyksen tapahtumiin.