Ohita navigaatio

Järjestötoimikunta

Järjestötoimikunta toimii alueyhdistyksen toimintasuunnitelman, talous- ja hallintosäännön sekä OAJ:n määrittelemien alueyhdistyksen velvoitteiden mukaisesti.

Alueyhdistyksen sisäisessä työnjaossa järjestötoimikunnan tehtävänä on jäsenryhmien välisen yhteistyön edistäminen keskittyen paikallisyhdistysten äänen kuuluviin saattamiseen, paikallisyhdistyten avustamiseen erityistilanteissa, järjestöasioiden valmistelu alueyhdistykselle sekä verkostoyhteistyön valmistelu ja toteutus.

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on yhdessä koulutustoimikunnan kanssa koordinoida ja järjestää alueellisia koulutuksia ja tapahtumia sekä viestiä järjestöasioista

 

 

Toimikunnan jäsenet

Jarmo Rusi

toimikunnan puheenjohtaja 044 770 4834 jarmo.rusi@sskky.fi

Virpi Kangas-Oksanen

toimikunnan sihteeri 040 099 6446 virpi.kangas-oksanen@oajvs.fi

Mika Hakala

toimikunnan jäsen 050 528 6565 mika.hakala@raseko.fi

Annika Norrgård

toimikunnan jäsen 040 588 9682 annika.norrgard@edu.pargas.fi

Sameli Valkama

toimikunnan jäsen 040 778 8385 samelivalkama@gmail.com

Anita Viitasalo

toimikunnan jäsen anita.viitasalo@gmail.com

Jaana Mäki-Tuominen

toimikunnan jäsen 040 089 1880 jaanamakituominen@gmail.com

Johanna Mannström

toimikunnan jäsen 044 563 4909 johanna.mannstrom@oajvs.fi