Ohita navigaatio

Aineistot

Hallituksen kokousten tiivistelmät

20200407 ALY hallitus
20200518 ALY hallitus
20200902 ALY hallitus

Vuosikokousaineistot

Jäsentilasto 1.1.2020
Talousarvio 2020
Tapahtumakalenteri_2019
Tase tilinpäätös 2019
Toimintakertomus 2019
Toimintasuunnitelma 2020
Tuloslaskelma 2019
Vuosikokouksen 2019 pöytäkirja
Kokouskutsu ja esityslista 2020
Vuosikokousvaltakirja 2020

Lomakkeet ja ohjeet

Ohje lomakkeiden täyttöön
Ansionmenetys lomakepohja
Ansionmenetysohje
Kokouspalkkio-ja-matkalasku – hallituksen ja jaostojen kokousmatkat
Lasku tai selvitys ostoista
Luentopalkkio
Matkalasku – muut kuin kokousmatkat
Työkorvaus

Koulutusmateriaalia

Opettajan ja esimiehen oikeudet ja velvollisuudet 12.2.2020
AO – SuomiArena palautekysely_Perusraportti
Herätyspäivien 2019 koulutusmateriaalia, Jari Hauninen
Herätyspäivien 2019 materiaalia -Petri Lindroos

Säännöt (yhdistyksen säännöt sekä toiminta- ja taloussääntö)

Talous ja Toimintasääntö 2019-2021
OAJVS_saannot