Ohita navigaatio

Johtajuuden vetovoimaa vahvistettava

Tulevaisuudessa on tärkeää vahvistaa johtajuuden vetovoimaa ja käynnistää mentorointiohjelma rehtoreille, koulunjohtajille ja yksikön johtajille

Monet rehtorit/ yksikön johtajat kokevat työkuormansa liian suureksi ja työinto on heikentynyt. Tämä tulee myös esille Suomen rehtorit ry:n rehtoribarometrissä, joka tehtiin syyskuussa (22.9.2023). Rehtoribarometrin mukaan rehtorit, joilla oli hyvät työkalut ja mahdollisuudet vaikuttaa työtilanteeseensa, olivat sitoutuneita ja motivoituneita. Mutta ilmeni myös, että 30 % rehtoreista oli voimakkaasti työuupuneita. Työuupumuksen ehkäisemiseksi ja johtajiemme hyvinvoinnin lisäämiseksi tarvitsemme koulutusta ja osaamisen kehittämistä vastaamaan nykypäivän johtamistarpeita.

NLS Leadership Forum -edustajat saivat nyt syyskuussa (26.-27.9.2023) tietoa siitä, miten Reykjavikissa työskennellään rehtorien mentoroinnissa. Jokaisella uudella rehtorilla on oma mentorinsa ensimmäisen työvuotensa aikana. Reykjavikin mentorointiohjelmaa tulisi tarkastella suomalaisesta näkökulmasta ja sen jälkeen harkita käyttöönottoa myös Suomessa.

Johtajien työolosuhteiden tulisi mahdollistaa keskittymistä johtamiseen ja pedagogiseen ohjaukseen ilman pelkoa epärealistisista vaatimuksista tai esteistä. Koulu- ja yksikön johtajille tulisi taata mahdollisuus myös onnistua työssään. Kestävän johtajuuden tukemiseksi olisi luotava vahvat organisaatiorakenteet ja tukimekanismit. Erityisesti heille, jotka aloittavat johtajuutensa, tulisi tarjota mahdollisuus mentorointiin.

On tärkeää, että OAJ tekee myös tulevaisuudessa työtä johtajuuden vetovoiman parantamiseksi eri koulutussektorilla. On keskeistä parantaa johtajien työolosuhteita ja varmistaa heidän jaksaminen sopimuksen mukaisen työajan suunnittelun ja seuraamisen avulla. Samalla tulee tehdä työtä kilpailukykyisen palkkauksen eteen, joka vastaa rehtorin/ yksikön johtajan vastuualueita. Lisäksi OAJ:n tulee toimia aktiivisesti mentorointiohjelman käynnistämiseksi, tarjoten olennaista tukea ja ohjausta koulutussektorin johtajille.

Siis joku roti tähän asiaan myös!

Järjestötoimikunta

Annika Norrgård

 

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.