Ohita navigaatio

Koulutus- ja virkistystoimikunnan blogikirjoitus

Alueyhdistyksellä on nykyisellään kolme toimikuntaa. Näistä koulutus- ja virkistystoimikunta järjestää nimensä mukaisesti erilaisia koulutuksia yhteistyössä alueasiantuntijan kanssa sekä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisääviä mukavia virkistystapahtumia.

Tänä vuonna on järjestetty mm. perinteinen Ope open golf tapahtuma syyskuussa, Emma-teatteri kesäkuussa, äänenhuoltokoulutus sekä koulutus ”opettajan ja esihenkilön vastuut ja velvollisuudet”. MOP-päivänä eli Maailmanopettajapäivänä 5.10 tarjottiin elokuvailta jäsenille monessa elokuvateatterissa ympäri maakuntaa. Työsuojelutoimijoille on järjestetty tapaamiset Teamsissä tammikuussa ja lähitapaamisena huhtikuussa, jolloin vieraana oli AVI:n asiantuntija. Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät järjestetään yhteistyössä ja vuorovuosin OAJ Satakunnan kanssa, tänä vuonna vastuussa on Satakunnan alueyhdistys.

Loppuvuonna on tulossa vielä musikaali-ilta ”Hiljaiset sillat’ Turun Kaupunginteatterissa. Koulutuksista on tulossa mm opettajien eläkeinfoa antava tilaisuus Teams-toteutuksena ja yhteysopettajakoulutus Viking Linellä.

OAJ:n Fiilismittari on ollut käytössä noin kolme vuotta. Fiilismittarin käyttöönsä ottaneille jäsenille tulee viikoittain työhyvinvointiin liittyvä kysymys. Esimerkiksi syyskuussa kysyttiin ”voitko vaikuttaa itse vaikuttaa työmäärääsi”. Kertyvää seurantatietoa hyödynnetään monella tapaa, mm edunvalvonnassa ja vaikuttajaviestinnässä sekä työsuojeluvaltuutetuille lähetettävissä työsuojelukirjeissä. Työsuojeluvaltuutetuille on vielä erikseen omia kysymyksiä vastattavaksi. Fiilismittarissa on ollut kysymyksiä mm opettajien työmäärästä ja työajan riittävyydestä, palautumisesta, työolosuhteista, korona-ajan sujumisesta sekä työympäristön turvallisuudesta.

Koulustus- ja virkistystoimikunta

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.