Ohita navigaatio

Uuden puheenjohtajan blogi

  1. Puheenjohtajan blogi

Tervehdys jäsenistölle! Uusi vuosi, uusi puheenjohtaja ja kaikki yhteistyö lähinnä edessäpäin. Aloitin siis alueyhdistyksemme puheenjohtajana nyt vuoden alusta. Tähän mennessä olemme lähinnä ehtineet uuden hallituksen kesken tutustua ja järjestäytyä toimikuntiin, sekä sopia niiden työnjaosta. Sillä tavalla on mukava hypätä mukaan, että nykyinen toimikuntamalli on osin omasta aloitteestani lähtenyt muutos yhdistyksen toiminnassa. Siitä olen kuullut paljon hyvää. Oleellista on, että työtä tehdään yhdessä ja kaikki aktiivit pääsevät mukaan suunnitteluun ja valmisteluun. Yhtä oleellista ja tärkeää on, että saamme koko jäsenistön vuoden aikana liikkeelle ja innostumaan jostain tapahtumistamme ja koulutuksistamme.

Maailma muuttuu ja kaikki sen mukana. Siksi meidänkin OAJ:n järjestötoiminnassa on oltava valmiita muuttumaan ja muuttamaan vanhoja rakenteita ja toimintamalleja. Muutos ei toki itsessään ole arvo, mutta monessa kohdassa minulla on toimintaan uusia ajatuksia. Yhdessä hallituksen kanssa katsomme, mitkä niistä lähtevät etenemään. Vaikka olen enimmäkseen perin optimistinen, niin sen verran minulla on jo järjestötoiminnan kokemusta, että ihan ihan lentoonlähtöä en tohdi odottaa. Hidasta kääntämistä kohti ketterämpää, osallistavampaa ja avoimempaa järjestötoimintaa, sitä uskallan toivoa ja luvatakin. Sellaista, joka näkyy ja kuuluu jäsenille. Sellaista, joka houkuttaa useampia mukaan aktiiveiksi. Sellaista, joka tavoittaa median ja päättäjät. Sellaista, jolla on merkitys.

Tänä vuonna OAJ:lla on jälleen pitkästä aikaa näkyvästi käynnissä Joku Roti- kampanja. Siinä siis keskitytään erityisesti siihen, että me opettajat tunnistamme perustehtävämme ja osaamme rajata pois kaiken työn, joka ei meille kuulu ja josta emme palkkaa saa. Järjestötoiminnassakin lienee hyvä pohtia asioita rotin näkökulmasta: Keskittyä olennaiseen, olla avoimia ja tavoitettavissa, teitä jäseniä varten. Kuitenkin oma jaksaminen muistaen ja huomioiden. Tavataan tänä vuonna!

Sameli Valkama

OAJ Varsinais-Suomi, puheenjohtaja

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.