Ohita navigaatio

Uusi alueasiantuntija Jussi Tanhuanpää esittäytyy

Hyvät varsinaissuomalaiset OAJ:n jäsenetMonille teistä olen tuttu pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna, sekä tietysti Liedon kaupungin matemaattisten aineiden lehtorina, mutta nyt oli suuri ilo aloittaa OAJ:n alueasiantuntijana elokuun alussa. Kiitokset edeltäjilleni, jotka omalla työllään vakiinnuttivat alueasiantuntijan tehtävän osaksi alueellista edunvalvontaa.Olen aina ollut intohimoinen opetuksen ja opettajien asioiden – joskus liiankin monisanainen – puolestapuhuja. Vuosien varrella olen nähnyt, miten tärkeää on varmistaa, että opettajilla on riittävät resurssit ja mahdollisuudet kehittää itseään, koska vain se mahdollistaa opetuksen kehittämisen. Olen vahvasti sitä mieltä, että meidän on yhdessä toimittava opetuksen laadun ja opettajien hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseksi.Opetusala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja minä uskon, että meidän on oltava ajan tasalla. Siksi minulle on tärkeää, että edistämme opettajien etuja laajemmassa kontekstissa. Se tarkoittaa puhumista sekä teidän yksilöllisistä tarpeistanne että koko opetuksen resurssien turvaamisesta. OAJ:n valtuustossa haluan olla äänenne ja näkemyksienne eteenpäin viejä ja alueasiantuntijana toimia kaikkien opetusalalla toimivien edunvalvonnan puolestapuhujana. Yhdessä kaikkia kuunnellen olemme vahvempia turvaamaan opetusalan resurssit.Nykyajan haasteisiin kuuluu myös teknologian kehitys, kuten tekoäly. En näe sitä uhkana, vaan mahdollisuutena. Meidän on oltava eturintamassa hyödyntämässä uusia mahdollisuuksia, kuten AI:n tuomat opetusmetodit. Tämä ei kuitenkaan tarkoita perinteisen pedagogiikan unohtamista – päinvastoin, meidän on löydettävä tasapaino ja hyödynnettävä kaikkea sitä, mikä tukee oppilaidemme kasvua ja oppimista.Arvoisat jäsenet, olen täällä teitä varten. Palava intohimoni edunvalvontaan ja opettajien asioiden edistämiseen ei ole sammunut, päinvastoin, se palaa entistä kirkkaammin. Yhdessä voimme saavuttaa suuria asioita ja vaikuttaa positiivisesti opetusalaan.Jussi TanhuanpääAlueasiantuntijaOAJ YSI valtuutettu Varsinais-Suomi

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.