Ohita navigaatio
< Kaikki tapahtumat
koulutus

Kuntavaalikoulutus 23.11. klo 18 - 20 teams-koulutuksena

23.11.2020 - 23.11.2020

Kuntavaaleihin valmistavaa koulutusta 23.11.2020 klo 18 – 20 teams-koulutuksena.

Linkki koulutukseen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAxODBkY2QtMjU2MC00NjhmLWFlMGItOWI2MGYzNWM1OWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f56bc68-4aa2-4722-9233-bdfefe459f07%22%2c%22Oid%22%3a%22ad06bf6b-1191-447f-a430-6cc4ea5b33d6%22%7d

Kouluttajana toimii OAJ:n koulutuspoliittinen asiantuntija Risto-Matti Alanko.

Tarkempi kutsu lähetetty paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille marraskuun alussa.

Lisätietoja ja jälki-ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään su 22.11. merja.alitalo(a)oajvs.fi /0503655327.