Ohita navigaatio

Ilmoitus alueyhdistyksen puheenjohtajan vaaleista

Tänä vuonna OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen vuosikokouksessa valitaan
alueyhdistykselle puheenjohtaja toimikaudelle 2024–2025. Uuden puheenjohtajan
toimikausi alkaa 1.1.2024 ja päättyy 31.12.2025.

Puheenjohtajan tehtävästä kiinnostuneita yhdistyksen jäseniä pyydetään laatimaan
korkeintaan minuutin pituinen ehdokasvideo ja lähettämään siihen linkki osoitteeseen
sami.makela@oajvs.fi viimeistään 5.10.2023.

Puheenjohtajan valinta tehdään OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistyksen vuosikokouksessa 31.10.2023.
Lisätietoja saa puheenjohtaja Merja Alitalolta (merja.alitalo@oajvs.fi, 050 365 5327)

ilmoitus_puheenjohtajan_vaaleista_2023

Tehtävän esittely:
Alueyhdistys ostaa valittavalle puheenjohtajalle työaikaa tehtävän hoitamista varten
keskimäärin yhden (1) työpäivän viikossa. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan
vuosikokouksen päättämä vuosipalkkio.

Puheenjohtaja johtaa hallitustyöskentelyä. Hän huolehtii siitä, että hallituksen jäsenillä oleva kokemus ja asiantuntemus voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Uuden hallituksen aloittaessa se järjestäytyy ja sopii työnjaosta. Puheenjohtaja vastaa siitä, että kaikilla hallituksen jäsenillä on riittävän ajoissa ennen kokousta tietoa käsiteltäväksi tulevista asioista ja että kokoukset on hyvin valmisteltu.

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen hallinto- ja taloussäännössä on määritelty
puheenjohtajan tehtävät:
Puheenjohtaja edustaa jäsenistöä ja hänen vastuullaan on yhdistyksen etujen valvominen. Hänen tulee toimia yhdistyksen kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.
Puheenjohtajaa koskee kaikki se mikä koskee hallituksen jäseniä. Sen lisäksi puheenjohtajan tehtävään liittyen määritellään tässä hallinto- ja taloussäännössä erikseen asioita, jotka kuuluvat yhdistyksessä hänen vastuulleen. Puheenjohtajan työn tukena toimii hallitus.

Puheenjohtajan tehtävänä on ylläpitää keskustelevaa ja avointa ilmapiiriä hallituksessa.
Puheenjohtajan tulee antaa hallitukselle sen tehtävien suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Puheenjohtajan tehtävänä on
• vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa toimintaa
• toimii alueyhdistyksen palkkaamien henkilöiden esimiehenä
• edustaa yhdistystä ja tehdä yhteistyötä järjestöjen, yhteistyötahojen ja poliittisten päättäjien
kanssa
• vastata yhdistyksen viestinnästä ja kannanottojen laatimisesta
• vastata yhteydenpidosta jäsenyhdistyksiin
• vastata toiminnan arvioinnista ja palautteista
• vastata yhdistyksen kokouksen valmistelusta
• johtaa ja valvoa tehtyjen päätösten toimeenpanoa
• johtaa yhdistyksen toiminnan kehittämistä hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti
• tehdä hankintapäätöksiä erikseen määriteltyjen rajojen puitteissa
• seurata yhdistyksen taloutta ja hyväksyä yhdistyksen laskut
• osallistua tilintarkastukseen
• valmistella hallitukselle esitettävät asiat
• kutsua hallituksen kokoukset koolle
• johtaa puhetta hallituksen kokouksissa
• allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti.

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.