Ohita navigaatio

Valtuutetut esittäytyvät - Annika Norrgård

Namn: Annika Norrgård

Arbetsuppgifter: Idag fungerar jag som ämneslärare i Malms skola och som FOSU:s huvudförtroendeman i Pargas stad.

Facklig bakgrund: Jag är aktiv både på lokal och central nivå inom intressebevakningen. I FSL:s styrelse har jag varit aktiv i sex år och som FSL:s representant i OAJ:s fullmäktige pågår min andra mandatperiod. Jag är invald i OAJ:s Tupa-kommitté där vi behandlar pågående aktuella löne- och utbildningspolitiska ärenden som berör utbildningen i Finland. Jag är även styrelsemedlem i OAJ:s regionförening i Egentliga Finland. Därtill fungerar jag som sekreterare i Järjestö utskottet i regionföreningen.

Jag har fungerat som FOSU:s huvudförtroendeman i över 13 år och innan dess som förtroendeman. Jag representerar tre olika avtal. Invald i stadens ledningsgrupp där jag representerar alla fackorganisationer samt samarbetsorganet där jag representerar arbetstagarna.

Jag vill arbeta för rektorernas och lärarnas ork och välmående i arbetet. De utökade arbetsuppgifterna och den digitala utvecklingen har krävt stora förändringar som bör stå i proportion till lönesystemet.

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.12.2023

Järjestötoimikunnan kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.