Ohita navigaatio

Varsinais-Suomen Vuoden ammatillinen opettaja 2021 on Niina Tunturi

 

TtM Niina Tunturi valittiin Varsinais-Suomen Vuoden 2021 ammatilliseksi opettajaksi. Valinnan teki OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistyksen ammatillinen jaosto.

Palkinnon jakoivat jaoston puheenjohtaja Mika Hakala ja Turun seudun ammatilliset opettajat ry:n puheenjohtaja Maarit Munkki-Utunen.

OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistys onnittelee Niina Tunturia kunniamaininnasta!

Niina Tunturi toimii hoitotyön opettajana Turun ammatti-instituutin sosiaali- ja terveysalan yksikössä. Niina on työssään ammatillisesti aktiivinen ja taitava. Niina on mm. järjestänyt yhteisopettajuutta Turun ammattikorkeakoulun kätilöryhmien sekä perustason ensihoito-opiskelijaryhmien opettajien kanssa. Hän toimii aktiivisesti myös nuorten kotoutumiskoulutuksessa Ruiskadun kampuksen SOTEssa ohjaten ja kannustaen nuoria opiskelemaan esimerkiksi lähihoitajiksi. Niina on niin ikään toiminut kansainvälisessä Erasmus-hankkeessa. Niina tunnetaan työyhteisössä hymyilevänä ja kannustavana ihmisenä, joka kohtaa työtoverit arjessa ystävällisesti.

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.