Ohita navigaatio

Aluetoiminta kehittyy – toivottavasti!

Nykyiset alueyhdistykset ovat pääosin maakuntapohjaisia. Näin voi olla jatkossakin, joskin yhteistyötä ja alueiden tiivistämistä sekä yhdistysrakenteesta luopumista kannattaa harkita tosissaan.

Alueella vaikutetaan maakunnalliseen päätöksentekoon sekä alueellisiin ja seudullisiin hankkeisiin ja pidetään yhteyttä eri sidosryhmiin – mihin tarvitaan yhdistysrakennetta? Aluetoiminnan lähtökohtana on alueella toimivien yhdistysten toiminnan tukeminen ja koulutuspoliittinen vaikuttaminen sekä koulutustoiminta.

Kun arvioidaan alueyhdistysten nykyisiä tehtäviä, nähdään aluetoimijoiden rooli tärkeänä paikallisyhdistysten tukemisessa ja sopimusten tulkinnassa sekä säädösten soveltamisessa. Eikö kuitenkin sopimusasioissa suurin viisaus ole koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen luottamusmiehillä tai valtakunnan tason sopimusedunvalvojilla?

On myös selvää, että tieto alueella tapahtuvasta toiminnasta sekä ongelmista tulee välittyä paikallistasolta OAJ:n toimistolle. Tarvitaanko siihenkään alueyhdistysbyrokratiaa? Avainasemassa ovat paikallisyhdistykset.

Alueyhdistykset kouluttavat paikallisia aktiiveja ja järjestävät yhteisiä tilaisuuksia. Tämäkin voidaan organisoida aktiivisen alueverkoston toimesta.

Toimintaa tulee kaikissa tilanteissa uudistaa jäsenten näkökulmasta käsin. Mitä monikerroksellisempaa on toimintamme ja hallintorakenteemme sitä vaikeampaa on myös jäsenhankinta ja -pito.

Jotta jäsenet tuntevat OAJ:n omakseen, toiminnan tulee olla ketterää ja osallistavaa. Verkostomallinen aluetoiminta sitouttaa kaikkia toimijoita ja mahdollistaa nykyiset yhdistystoiminnan jäsenpalvelut ja samalla vapauttaa tekijät ”hallinnon pyörittämisestä”.

OAJ:n hallituksessa on tehty linjauksia aluetoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on luonnollisesti aluetoiminnan jatkuminen kaikilla alueilla. Aluejakoa tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti.

OAJ:n rahallinen tuki aluetoimintaan on nykyisellään noin 2,4 milj. euroa vuodessa. Taloudellinen panostus tulee säilyttää vähintäänkin nykyisellä tasolla tai sitä tulee voida perustellusta syystä jopa kasvattaa. Näin alueelle on mahdollista palkata myös päätoimista henkilöstöä. OAJ turvaa jatkossakin verkoston toiminnalle raamit ja taloudelliset puitteet. Tällöin myös alueilla kerättävät jäsenmaksut voidaan poistaa.

Aluetoiminnan uudistus on tervetullut, oikeansuuntainen ja kannatettava. Valtuutetut päättävät viimeistään syksyllä, miten uudistus toteutetaan tai toteutetaanko!

 

Turussa 26.2.2021

Tero Koskinen, OAJ:n hallituksen edustaja, YSI-piiri, Tuija Mäntsälä, OAJ:n hallituksen edustaja, OAO-piiri

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.12.2023

Järjestötoimikunnan kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.