Ohita navigaatio

OAJ kevätvaltuusto kokoontui 5.-7.5.2021 etäyhteyksin.

OAJ kevätvaltuusto kokoontui 5.-7.5.2021 etäyhteyksin.

Kevätvaltuuston keskeisenä asiana oli pohtia järjestöuudistamisen linjauksia. Olli Luukkainen nosti valtuuston avauspuheenvuorossaan järjestöuudistusteemoista yhtenä esimerkkinä esiin alueyhdistystoiminnan.

Olli Luukkaisen avauspuhe:

https://www.youtube.com/watch?v=CIlt9TBfPrI

Sisäministeri Ohisalon terveydys avajaisosuudessa:

https://www.youtube.com/watch?v=PAFpEVf6g2M

Alueyhdistykset, jotka kokoavat alueen kaikki opettajaryhmät yhteen, ovat toimineet nyt 10 vuotta, mutta toimintamalli on saanut kritiikkiä.

Siksi on kaavailtu alueyhdistysten korvaamista alueverkostoilla. Tämän on ajateltu keventävän yhdistysbyrokratiaa. Valtuutetuista kuitenkin enemmistö suhtautui varauksella tähän uudistukseen. Koetaan, että jos alueyhdistys toimii, miksi sitä muuttamaan. Sen sijaan haluttiin kehittää nykyistä alueyhdistystä. Toisaalta keskustelua käytiin myös siitä, voisivatko alueet halutessaan vaihtaa alueyhdistyksen alueverkostoksi.

Muutosehdotus, joka herätti niin ikään paljon keskustelua, oli suora henkilöjäsenyys. Nykyisessä järjestelmässä opettaja liittyy paikallisyhdistykseen ja on sitä kautta OAJ:n jäsen. Muutoksen myötä henkilö liittyisi suoraan OAJ:n jäseneksi ja OAJ osoittaisi sitten jäsenelle oikean paikallisyhdistyksen. Uudistuksen hyötyjen perustelut eivät vakuuttaneet, joten aiheesta tehtyä pontta ei hyväksytty.

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/valtuusto-tekee-paatoksia-jarjeston-uudistamisesta-syksylla/

Järjestöuudistamista koskevassa hallituksen pohjaesityksessä ehdotettiin opiskelijajäsenten äänivaltaista edustusta kaikkiin OAJ:n toimielimiin. Valtuusto kannatti asian edistämistäValtuusto linjasi myös, että OAJ:n toimielinten, hallituksen eikä valtuuston kokoa ei pienennetä. Haluttiin, että niin alueellisten kuin eri opettajaryhmien edustus valtuustossa säilyisi.

Tulevia valtuustovaaleja silmällä pitäen hyväksyttiin ponsi, jossa edellytettiin vaalikoneen rakentamista. Näin jäsenistö saa aikaisempia vaaleja enemmän tietoa OAJ:N valtuustovaaliehdokkaiden kannoista valtuuston päätösvallassa oleviin asioihin.

Valtuustossa päätettiin myös jäsenmaksun alentamisesta ensi vuodesta alkaen.

Varsinais-Suomen valtuustoedustaja Harri Laukkanen esitti ponnen, jossa edellytettiin perusopetuksen vuosityöaikakyselyä.  Ponsi sai aikaan vilkkaan keskustelun puolesta ja vastaan. Lopulta ponsi kuitenkin hylättiin. Katsottiin, että vuosityöajasta on hankalaa tehdä selkeää ja kattavaa kyselyä, mm. koska vuosityöajan kokeilut ja niistä saadut kokemukset perusopetuksessa ovat varsin niukkoja.

Vuosityöajasta on kuluvalla valtuustokaudella keskusteltu runsaasti puolesta ja vastaan. Toimivan työaikamallin, jonka sopimuksessa opettajan työmäärä voidaan paremmin rajata, pohdinta on valtuustossa ja hallituksessa koko ajan  työn alla.

OAJ hyväksyi valtuustokokouksessa OAJ:n ilmastoteot ohjelman, jossa linjataan perustavoitteet päästöjen vähentämiseksi sekä suositukset OAJ:n jäsenyhdistyksille.

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/kevatvaltuusto-hyvaksyi-oajn-ilmastoteot–ohjelman/

OAJ on perustanut työhyvinvointirahaston. 10 miljoonan euron pääomalla pyritään edistämään OAJ:n jäsenten hyvinvointia, työturvallisuutta ja työsuojelua.

OAJ:n valtuutetut

Heidi Tammero ja Jaana Tomppo

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.