Ohita navigaatio

Syksy tuo paineita edunvalvontaan

Elokuun alussa astui voimaan laki oppivelvollisuuden laajentamisesta ja syyskuun alussa toteutuu varhaiskasvatuksen opettajien siirto ovtes:iin. Edunvalvonnan näkökulmasta riittää siis työtä, jotta turvataan opettajille riittävät resurssit ja lapsille ja nuorille oikeus laadukkaaseen kasvatukseen ja opetukseen.

Alueyhdistys toimi keväällä aktiivisesti monin eri tavoin kuntavaalein liittyen.  Alueasiantuntijan roolissa kiersin kaikkien puolueiden piiritoimistot. Alueyhdistyksen edustajat tapaavat vuosittain alueen kansanedustajia ja pyrkivät vaikuttamaan kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen.
Lisäksi on tärkeää, että jokainen paikallisyhdistys vaikuttaa oman kuntansa alueella poliittisiin päättäjiin. MOP-päivän ja Arvostushankkeen yhteydessä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa kutsumalla kuntapäättäjät päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin.

Koronan osalta olemme saaneet kuulla, että suurimpia tartuntalukuja esiintyy tällä hetkellä 20-30 -vuotiailla. Tämä vaikuttaa opetuksen toteuttamiseen toisella ja korkea-asteella. Lähiopetukseen haluavat niin opiskelijat kuin opettajatkin. Terveydestä ja turvallisuudesta on kuitenkin huolehdittava, jotta tartuntojen määrä saadaan pidettyä aisoissa.

Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä on herättänyt huolta rahojen riittävyys. Se, miten oppivelvollisuuden laajentaminen toteutuu, jää nähtäväksi. Uudistus kuitenkin tarvitaan, sillä tämän päivän yhteiskunnassa ei pärjää ilman riittävää koulutustasoa.

Nyt tarvitaan koulutuksen järjestäjiltä viisautta kohdentaa riittävät resurssit opetukseen ja nimenomaan lähiopetukseen. Kyseessä on ennen kaikkea opiskelijan oikeudesta oppimiseen. Työelämälle ei koulutuksen velvoitteita voi sälyttää, sillä paineet selviytyä jo nyt niukkojen henkilöstöresurssien kanssa asettaa haasteita opiskelijoiden ohjaukselle.

Opettajat toivovat, että nyt saisi keskittyä perustehtävään eli opettamiseen ja hankkeet jätettäisiin taka-alalle joksikin aikaa.

Toivottavasti jokainen on voinut tehdä kesän aikana asioita, joista nauttii ja saanut voimaa tulevaa lukuvuotta varten. Edunvalvonnassa riittää haasteita, joten voimia ihan jokaiselle jäsenelle, mutta ennen kaikkea sinulle järjestöaktiivi, joka huolehdit jäsentemme entistä haasteellisemmasta edunvalvonnasta.

Maijumarjut Polviander

Alueasiantuntija

marjut.polviander@oajvs.fi

@MPolviander

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.