Ohita navigaatio

Valtuutetut esittäytyvät - Markku Seppälä

 

Olen OAJ:n valtuutettu. Valtuustoon minut on valittu valtakunnallisesta OAO piiristä. Edustan valtuustossa koko ammatillisen koulutuksen kenttää ammatillisesta perusasteesta ammattikorkeakouluihin.

Toimin OAJ:n pääluottamusmiehenä ja tekniikan lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. Opetan insinööriopiskelijoille suunnittelujärjestelmiä sekä 3D -mallinnusta. Meillä on myös teolliseen muotoiluun sekä palvelumuotoiluun erikoistuneita opiskelijoita, joille opetan edellisten lisäksi graafisen suunnittelun ohjelmistoja.

Olen taustaltani teollinen muotoilija, olen opiskellut muotoilua Lahden muotoiluinstituutissa sekä taideteollisessa korkeakoulussa myös nykyisessä Aalto yliopistossa. Minulla on lisäksi pääaineopinnot tietojenkäsittelystä ja kasvatustieteestä sekä sivuaineopinnot erityispedagogiikasta, koulutusteknologiasta ja uudesta mediasta.

Ammattiyhdistystoiminnassa olen ollut mukana koko opettajaurani ajan. Tällä hetkellä olen Turun seudun ammatilliset opettajat TuSAO ry:n hallituksessa ja sen tiedottaja (tusao.fi). OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksessä olen 1. varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittisen toimikunnan pj. KOPO-toimikunta vastasi kevään kolmen eduskuntavaalitapahtuman järjestelyistä. Valtakunnallisella tasolla olen Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksessa, vastuualueenani on mm. tulo- ja palkkapolitiikka sekä ylläpidän ao.oaj.fi -sivustoa. Olen myös OAO piirin hallituksessa, sen AMK-työryhmässä ja palkkatyöryhmässä. Toimin myös OAJ:n tulo ja palkkapoliittisen toimikunnan vpj. TUPA-toimikunta valmistelee OAJ:n hallitukselle ko. asiat ja käsittelee mm. uusien sopimusten neuvottelutulokset ennen niiden hyväksymistä hallituksessa.

Ammatilliset opettajat AO ry:n kuuluu n. 9000 ammatillista opettajaa sekä asiantuntijaa ammatilliselta perusasteelta ja ammattikorkeakouluista. OAO piiriin kuuluu kaikki OAJ:n ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset yhdistykset: AKOL, AO, KEA, KSOLLI, SKO, SMOL ja TOOL.

Ammatillinen koulutus on viime vuosina ollut suurien muutosten kohteena mm. vuosityöaika, amisreformi ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle. Rahoitus ei ole kuitenkaan seurannut laadullisesti eikä määrällisesti mukana, päinvastoin n. kuusi vuotta sitten oli satojen miljoonien leikkaukset kohdistuen perusrahoitukseen. Ammattikorkeakoulujen osalta isot leikkaukset (n. 400 milj.) tapahtuivat kymmenen vuotta sitten esim. TurunAMK:n perusrahoituksesta leikattiin 10 % ja vuonna 2014 meillä oli YT-neuvottelut sekä henkilöstövähennykset. TurunAMK:n vuoden 2023 budjetista 75 % tulee perusrahoituksesta ja lopun henkilöstö kerää erilaisina TKI-hankerahoituksina maailmalta.

Valtuustossa pyrin kehittämään ammatillisten opettajien edunvalvontaa ja tukemaan sopimusneuvottelijoiden haasteellista työtä, mm. uusia työehtosopimuksia ja neuvottelutavoitteita valmisteltaessa sekä neuvottelujen aikana. Viime vuosina kaikki uudet sopimukset eivät ole olleet ammatillisten opettajien kannalta optimeja. On mm. sopimuksissa heikennetty joidenkin ammattikorkeakouluopettaja ryhmien työehtoja sekä kesävapaajakson palkkaa. Ammatillisten opettajien asema osana OAJ:n järjestörakennetta sekä jäsenistöä on kyseenalaistettu, nykyisen ja edellisen valtuuston aikana, mm. toimintaedellytyksiä on kavennettu erilaisin budjettileikkauksin.

Edunvalvontatyötä pitää tehdä monella eri tasolla, ikävintä on se, että suurimmat haasteet löytyvät oman OAJ:n sisältä.

Markku Seppälä

Lehtori, pääluottamusmies OAJ ryTurun ammattikorkeakoulu

markku.seppala@turkuamk.fimarkku.seppala@ammatilliset.fimarkku.seppala@oajvs.fi

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.12.2023

Järjestötoimikunnan kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.