Ohita navigaatio

Kysely opettajien hyvinvoinnista

OAJ ja Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro ovat yhteistyössä tutkineet opettajien työhyvinvointia jo neljänä eri ajankohtana Covid-19 -pandemian aikana. Nyt kolmantena koronakeväänä kartoitamme jälleen uutta maisemakuvaa opettajien jaksamisesta. Vastaukset antavat merkittävää tietoa opettajien työhyvinvoinnista muuttuvissa olosuhteissa.

Linkki tutkimukseen: https://bit.ly/hyvinvointiope

Tutkimukseen vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Tiedot kerätään nimettöminä ja niitä käsitellään EU:n säädösten mukaisesti. Kysely on saatavilla suomeksi. Jokainen vastaus ovat merkittäviä, sillä tutkimuksen tuloksien avulla vaikutetaan opettajien työhyvinvointiin.

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.12.2023

Järjestötoimikunnan kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n.